REKLAMA

Poland2day.com один из самых популярных сайтов на русском и украинском языках о Польше. В месяц портал читают более 250 000 человек и число посетителей постоянно растет.

Каждый год в Польшу мигрирует большое количество иностранцев, особенно украинцев. Согласно только официальной статистики, их число составляет уже более миллиона человек. Цель сайта – предоставить читателям полную и достоверную информацию о жизни и работе в Польше, ознакомить с учебными заведениями и студенческой жизнью, дать ответы на интересующие вопросы и помочь адаптироваться в новой стране, а также рассказать о прекрасной туристической Польше. Наш сайт первым узнает и сообщает о главных событиях и новых законах, касающихся иностранцев в Польше.

На сайте Poland2day.com можно найти ответы на вопросы, которые чаще всего интересуют мигрантов: Как открыть визу в Польшу? Где искать работу? Куда записаться на курсы языка? Как поступить в польский вуз? Как защитить свои права? Что посетить и где интересно провести время в Польше? Также на сайте посетители могут найти много другой полезной информации.

Наши читатели – это преимущественно украинцы, которые уже находятся в Польше или только собираются посетить эту страну. Мы присутствуем в социальных сетях: Facebook, Telegram, Vkontakte, Odnoklassniki, что значительно увеличивает читательскую аудиторию.

Сайт Poland2day.com имеет множество рекламных возможностей, чтобы о Ваших услугах или продуктах узнало как можно большее количество потенциальных клиентов.

По вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефону: +48 724 667 847 (Viber)

Или пишите на e-mail: poland2daycom@gmail.com

Приглашаем к сотрудничеству!

 

Poland2daynajpopularniejsza strona w języku rosyjskim oraz ukraińskim o Polsce. Miesięcznie portal czytają 250 000 osób i liczba odwiedzających stale rośnie

Celem strony jest udostępnienie czytelnikom pełnej i rzetelną informacji o życiu i o pracy w Polsce, poznać ze szkołami wyższymi i życiem studenckim, udostępnić odpowiedzi na wszelkie pytania i pomóc odnaleźć się w nowym kraju, oraz opowiedzieć o przepięknej turystycznej Polsce.
Nasza strona jako pierwsza się dowiaduje i informuje o najważniejszych wydarzeniach i nowych ustawach które dotyczą obcokrajowców w Polsce.

Na stronie Poland2day.com można znaleźć odpowiedzi na pytania, które najcześciej interesują migrantów: Jak zrobić wizę do Polski? Gdzie szukać pracy? Gdzie się zapisać na kursy języka Polskiego? Jak się dostać na studia? Jak bronić swoich praw? Co warto zobaczyć, oraz gdzie ciekawie można spędzić czas w Polsce?
Również czytelnicy mogą znależć wiele innych użytecznych informacji.

Naszymi cyztelnikami są zazwyczaj ukraińcy, którzy już się znajdują na terenie Polski, bądź dopiero planują przyjechać do tego kraju. 

Jesteśmy między innymi na: Facebook’u, Telegram, Vkontakt’e, Odnoklassnikach, co znacznie zwiększa ilość naszych czytelników z każdym dniem.

Strona Poland2day.com posiada wiele możliwości pod kątem reklamy, zadbamy o to aby o Państwa produkcie dowiedziało się duże grono Państwa nowych, potencjalnych klientów.

Kontakt

E-mail: poland2daycom@gmail.com

Tel. +48 724 667 847, Anna 

Zapraszamy do współpracy!