Згiдно зi статистикою Інспекції праці, законодавство про легальне працевлаштування іноземців у Польщі порушується кожною п’ятою проконтрольованою ними фірмою. З урахуванням того, що кожну цифру статистики варто множити на три, то виходять жахливі цифри.

Різко зросла кількість нелегальних працівників іноземців у Польщі. В цьому році Державна Інспекція Праці виявила більш ніж 5,1 тис. таких випадків. Це являє собою значне збільшення у порівнянні з попереднім роком, коли було виявлено 1,1 тис. іноземців працюють “на чорно”. Вказані цифри випливає з доповіді про діяльність PIP за 2016 рік.

Така статистика пов’язана не в останню чергу і з тим, що правова свідомість іноземців, що приїжджають до Польщі на роботу значно зросла і тепер замість того що б розвернуться і виїхати на батьківщину, такі працівники йдуть і подають скарги на роботодавців до інспекції праці. І нехай не завжди у кожному конкретному випадку це приносить успіх, але спільними зусиллями вдалося привернути увагу влади до цієї проблеми.

Ще одне питання, яке викликає “тривогу” в інспекції праці – це укладення не трудового договору з іноземним працівником, а цивільно-правового (один з найпопулярніших, умова злецения). За статистикою інспекції праці, з року в рік знижується кількість іноземців, які працюють на підставі трудового договору. У 2016 році інспекція в середовищі проконтрольованих фірм встановила, що лише 41% іноземців з України, Росії, Білорусі і т. д. працюють на підставі трудового договору, всі інші на підставі цивільно-правового договору. В той час, як у 2015 році число осіб, що працюють на підставі трудового договору становило 46 %. При цьому, найвищий відсоток цивільно-правових договорів був зафіксований в сфері сільського господарства – аж 59 %.

Ось саме з метою вирішення проблеми (ну або хоча б зменшення кількості порушень) польський законодавець з 2018 року прийняв закон й збільшив відповідальність за нелегальне працевлаштування.

У відповідності зі ст. 120 закону про сприяння зайнятості (в редакції від 1 січня 2018 року), наводжу штрафи за порушення порядку працевлаштування іноземного громадянина:

до 31.12.2017 р.

після 01.01.2018 р.

Виконання роботи без відповідного дозволу на роботу (нелегальна робота)

від 3000 злотих – штраф роботодавцявід 1000 злотих – штраф працівника від 1000 до 30 000 злотих – дл роботодавцявід 1000 злотих – для працівника

Примушування до виконання нелегальної роботи, в тому числі шляхом введення в оману працівника.

від 10 000 злотих – штраф роботодавцявід 10 000 злотих – штраф працівника від 3000 до 30 000 злотих – штраф для роботодавцявід 3000 до 30 000 злотих штраф для працівника

Вимога незаконного винагороди за отримання дозволу на роботу (мається на увазі як zezwolenie na pracę так і oświadczenie powierzyć pracę cudzoziemcu).

від 3000 злотих – для особи, яка вимагає незаконну винагороду

від 3000 до 30 000 злотих – для особи, яка вимагає незаконну винагороду

Неподання роботодавцем інформації передбаченної ст. 88i закону про сприяння зайнятості (стаття наведена нижче, і стосується обов’язки роботодавця проінформувати Уженд, який видав дозвіл на роботу про звільнення іноземця чи зміну порядку його працевлаштування).

від 100 злотих

від 100 злотих

Не дотримання роботодавцем положень, які запроваджуються від 01.01.2018 р.

– від 200 до 2000 злотих – для роботодавця, який не підписав договір про оренду житла або не надасть житло працівнику-іноземцю з дозволом на сезонну роботу, а так само не ознайомить його з таким договором зрозумілою для іноземця мовою,

– штраф до 2000 злотих для роботодавця за надання неправдивої інформації про початок виконання роботи, продовження виконання роботи або припинення виконання роботи іноземцем, який має oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

– від 200 до 2000 злотих – за не дотримання письмової форми договору з іноземним працівником, а так само не надання такого договору іноземцю  зрозумілою для нього мовою.

 

U S T AWA

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Art. 88i. Podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy w terminie 7 dni pisemnie powiadamia wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, o następujących okolicznościach:
1) cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, na warunkach, o których mowa w art. 88f ust.
1b;
2) nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie
zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
3) nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
4) zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę, o której mowa w art. 88c ust. 6 pkt 3;
5) cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę;
6) cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące;
7) cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here