Historia Polski jest pełna wydarzeń, wojen, osiągnięć i szybkiego rozwoju. „Poland Today” krótko powie, co się stało tego dnia.

12 września:

1515 – Biskup wrocławski Jan Thurzo podpisał w Krakowie, w imieniu księcia legnickiego Fryderyka II jego układ małżeński z królewną Elżbietą Jagiellonką. Ślub odbył się we Wrocławiu 25 listopada tego samego roku.
1635 – W Sztumskiej Wsi zawarto rozejm polsko-szwedzki, przedłużający i zmieniający postanowienia rozejmu w Altmarku (Starym Targu), zawartego 26 września 1629 roku po zakończeniu tzw. wojny o ujście Wisły.
1637 – W kościele św. Jana w Warszawie król Władysław IV Waza poślubił Cecylię Renatę Habsburżankę.
1642 – Wojna trzydziestoletnia: żołnierze austriaccy spalili zamek w Jędrzychowie na Dolnym Śląsku.
1699 – Zgodnie z postanowieniami pokoju w Karłowicach komisarze polscy z generałem artylerii konnej Marcinem Kątskim na czele przejęli od ostatniego tureckiego baszy Kamieńca Podolskiego klucze do miasta i zamku.
1733 – Stanisław Leszczyński został wybrany na króla Polski.
1831 – Powstanie listopadowe: nierozstrzygnięta bitwa pod Kockiem.
1917 – Powstała Rada Regencyjna Królestwa Polskiego.
1929 – W Wielkopolskiej Wytwórni Samolotów „Samolot” w Poznaniu wybuchł pożar, którego przyczyny nie udało się ustalić. Zniszczeniu uległy hale fabryczne, 10 gotowych samolotów oraz nowo sprowadzone urządzenia do produkcji.
1939 – Kampania wrześniowa:
Na rynku w Końskich Niemcy rozstrzelali 22 Żydów.
Odbyła się konferencja najwyższych dostojników III Rzeszy w Jełowej pod Opolem, na której zapadły pierwsze decyzje dotyczące podbitych ziem polskich oraz przeznaczenia Legionu Ukraińskiego.
Zbrodnia w Szczucinie na 40 polskich jeńcach.
Zwycięstwo Niemców w bitwie pod Brwinowem.
Zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Kałuszynem.
1941 – W Dołhem w dawnym powiecie stryjskim województwa stanisłowawskiego oddział Sicherheitsdienst rozstrzelał 120 Żydów.
1942:
Zakończyła się trwająca od 5 września operacja wysiedlenia (tzw. „Wielka Szpera”) z łódzkiego getta 15 681 „osób nienadających się do pracy” (dzieci do 10. roku życia, starców, osób chorych). W jej trakcie na miejscu zamordowano około 600 osób. Getto z pozostałymi ponad 70 tys. mieszkańców stało się wielkim obozem pracy. Zamknięto szkoły i szpitale.
Zakończyły się trwające od 22 lipca codzienne transporty z Umschlagplatz Żydów z getta warszawskiego do (w większości przypadków) obozu zagłady w Treblince. (Ostatni pociąg w trakcie wielkiej akcji wysiedleńczej z żydowskimi policjantami i członkami ich rodzin odjechał do Treblinki 21 września).
1943:
W nocy z 12 na 13 września pod Gołębiem (powiat puławski) partyzanci z Batalionów Chłopskich wysadzili niemiecki pociąg z transportem amunicji.
W Skorczycach na Lubelszczyźnie Niemcy zamordowali 17 mężczyzn.
1944:
43. dzień powstania warszawskiego: próby zdobycia Czerniakowa przez Niemców.
Pod Ewiną w powiecie radomszczańskim 3 brygady Armii Ludowej stoczyły bitwę z oddziałami niemieckimi w sile 6 tysięcy żołnierzy, zakończoną przebiciem się partyzantów.
1945 – Uchwałą Rady Ministrów Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej strona polska stwierdziła, że konkordat ze Stolicą Apostolską z 1925 roku przestał obowiązywać wskutek jednostronnych posunięć Stolicy Apostolskiej w 1939 roku, sprzecznych z zobowiązaniami konkordatowymi.
1954 – Marian Więckowski wygrał 11. Tour de Pologne.
1961 – Zainaugurowała działalność Warszawska Opera Kameralna.
1967 – Prezydent Francji Charles de Gaulle zakończył tygodniową wizytę w Polsce.
1976 – W Płocku odbyły się Dożynki Centralne.
1978 – Premiera filmu wojennego …Gdziekolwiek jesteś panie prezydencie… w reżyserii Andrzeja Trzos-Rastawieckiego.
1981 – Arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski Józef Glemp został mianowany prymasem Polski.
1989 – Sejm PRL udzielił wotum zaufania rządowi Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera w powojennej historii Polski.
1999 – Tomasz Brożyna wygrał 56. Tour de Pologne.
2002 – Sejm RP przyjął ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here