Lista dokumentów do rejestracji konsularnej uległa zmianie. POPRAWKA

3246

Od 13 września do rejestracji w aktach konsularnych będą wymagane inne dokumenty. Jak wyjaśniono w ambasadzie, Ukraińcy w Polsce często zaczęli przynosić fikcyjne dokumenty. W szczególności zawierają umowy najmu.

Wcześniej, na oficjalnej stronie Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Facebook opublikował informację, że kopie niektórych certyfikatów i certyfikatów powinny być poświadczone przez notariusza. Oto informacje, które pierwotnie opublikowaliśmy na naszej stronie:

Później jednak inne informacje pojawiły się na stronie internetowej ambasady i na Facebooku. Zgodnie z nim pracownicy konsularni Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej akceptują tylko dokumenty wydane przez oficjalne organy Rzeczypospolitej Polskiej, które potwierdzają miejsce rejestracji obywatela Ukrainy w Polsce, a mianowicie:

meldunek lub karta pobytu, które wskazują miejsce rejestracji wnioskodawcy,
TAKŻE
prawo jazdy wydane przez polskie władze, które wskazuje miejsce rejestracji wnioskodawcy;
LUB
zaświadczenie o przydziale do wnioskodawcy PESEL;
LUB

decyzja wojewody w sprawie wydania dokumentu pobytowego, w którym wskazany jest adres wnioskodawcy.
Przesyłając dokumenty pocztą / kurierem, zamiast oryginalnych dokumentów potwierdzających miejsce rejestracji wnioskodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, można wysłać kopie poświadczone notarialnie.

Jednocześnie ambasada zwraca uwagę na fakt, że w celu rejestracji w aktach konsularnych należy przesłać oryginalny paszport obywatela Ukrainy w celu wyjazdu za granicę.

1 КОММЕНТАРИЙ

Odpowiedz na „LexОтменить ответ

Please enter your comment!
Please enter your name here