Co roku, 1 grudnia, Kazachstan obchodzi Dzień Pierwszego Prezydenta. Ta data ma szczególne znaczenie dla kraju, który po rozpadzie ZSRR potrafił stać się niezależnym, rozkwitniętym państwem. Teraz Kazachstan jest jednym z liderów wydobycia kopalin, krajem z silną gospodarką i nowoczesnej infrastrukturą. Kazachstan nie był w stanie osiągnąć takiego sukcesu natychmiast ale udało się to dzięki mądremu przywództwu silnego lidera – Nursułtana Nazarbajewa.

Dzień powstania władzy prezydenckiej w niepodległym Kazachstanie to 1 grudnia 1991 roku. Tego dnia w kraju odbyły się pierwsze wybory prezydenckie. Nursultan Nazarbaev otrzymał jednogłośne poparcie wyborców, którzy oddali jemy 98,7% swoich głosów. Przecież w tym czasie on był już głową państwa. W ciągu 10 dni prezydent podpisał ustawę o zmianie nazwy kazachskiej SRR na Republikę Kazachstan. 16 grudnia Rada Najwyższa ogłosiła niepodległość kraju.

Nowa forma rządu pozwoliła stworzyć w państwie całkowicie nową, nowoczesną rynkową gospodarkę. Przede wszystkim Rada Najwyższa została zamieniona na nowoczesny dwuizbowy parlament, został stworzony Gabinet Ministrów. Potem powstało Zgromadzenie Ludów Kazachstanu i wiele innych ważnych dla republiki struktur. Tak więc kraj stopniowo przeniósł się do nowego, skutecznego systemu zarządzania, który w tym czasie był bardzo potrzebny.

Jednak przejście do prezydenckiej formy rządu Kazachstanu nie było tak łatwe, a państwo wymagało radykalnych zmian. Można zrozumieć znaczenie tego kroku jedynie przedstawiając warunki, w jakich znajdował się wówczas radziecki Kazachstan.

Chińczycy mają jedno mądre przysłowie: „Boże nie daj się narodzić w erze zmian”. Te słowa dotyczą większości krajów postsowieckich. Na początku lat dziewięćdziesiątych pierestrojka, wywołana przez Gorbaczowa, zdominowała Kazachstan mocą i potęgą. W tych latach kraj o wielomilionowej ludności fatalnie zubożał natychmiast. Ludzie musieli stać w kolejkach przez kilka dni, aby kupić jedzenie – chleb, mleko, cukier lub masło. Wtedy wszystkiego brakowało. Mieszkańcy otrzymywali paragony, karty i kupony, aby wziąć co najmniej najbardziej potrzebne.

Ale przede wszystkim w tym czasie ludzie byli przerażeni niepewnością, nie wiedzieli, czego się spodziewać. Naoczni świadkowie tych wydarzeń przypominają, że było już jasne dla wszystkich – moc KPZR dobiega końca. Ale wszystkich martwiła jedna rzecz: co będzie dalej z tym krajem? Niewątpliwie potrzebny był silny lider, który byłby w stanie wprowadzić nowe metody zarządzania i wyprowadzić kraj z kryzysu.

W marcu 1990 r., tuż przed upadkiem, zostało przyjęte stanowisko prezydenta ZSRR. Michaił Gorbaczow został mianowany na niego i tym założył epokę pierestrojki. W kwietniu tego samego roku takie stanowisko pojawiło się w Kazachstanie. W tym czasie na stanowisko wybrano pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej Nursułtana Nazarbajewa. Wtedy władza nowego prezydenta była bardzo ograniczona i w rzeczywistości formalną.

W tej chwili Nursułtan Nazarbajew czyni bardzo ważny i jedyny słuszny krok. Aby wzmocnić instytucję prezydencji i uchronić kraj przed większym chaosem, decyduje się na wybory ogólnokrajowe. Mimo że Nursułtan Nazarbayev miał jeszcze cztery lata władzy i mógł spokojnie pracować, postanowił przeprowadzić reelekcję i przejść do alternatywnych wyborów przed całym narodem. 1 grudnia głowa państwa otrzymał najwyższą legitymację i został wybrany, tak jak powinien – przez społeczeństwo, a nie przez posłów. Dlatego Dzień Pierwszego Prezydenta obchodzi się tego dnia każdego roku.

Proces formowania prezydentury w Kazachstanie trwał nie jeden rok. Formalizacja prawna miała miejsce wraz z przyjęciem Konstytucji w 1995 r., a prezydencka forma rządu stała się rzeczywistością polityczną po samorozwiązaniu Rady Najwyższej pod koniec 93. roku. W tej chwili dobiegło końca pełnomocnictwo posłów wybranych jeszcze w radzieckich czasach.

Nursułtan Nazarbajew, który później otrzymał i zasłużył sobie na status przywódcy narodu, zrobił najważniejszą rzecz – stworzył państwo, niepodległą Republikę Kazachstan. To dzięki jego wysiłkom zaistniało społeczeństwo Kazachstanu, stworzono gospodarkę, powstała państwowość, wykreślona granicami, których Kazachstan nigdy nie miał. Wszystko dzięki jednej osobie, obecnemu prezydentowi kraju.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here