Kazachstan jest największym państwem w Azji Środkowej, które szybko zwiększa swój potencjał inwestycyjny. Zgodnie z kryterium „atrakcyjności inwestycyjnej” kraj zajmuje 36. miejsce (zgodnie z dziesięciu wskaźnikom) ze 190 krajów w rankingu DoingBusiness. Teraz kraj jest najbardziej otwarty i ma sprzyjające warunki dla inwestorów z różnych państw.

Odkąd Kazachstan uzyskał niepodległość w 1991 roku, państwo zrobiło wszystko, aby zainteresować firmy zagraniczne i międzynarodowych inwestorów. Kraj ma ogromne rezerwy wielu minerałów. Należą do nich: ropa naftowa, gaz ziemny, uran, około 1225 rodzajów surowców mineralnych, złoża rud metali, pierwiastki ziem rzadkich z materiałów palnych i niemetalicznych. Kazachstan zajmuje pierwsze miejsce na świecie w poszukiwanych rezerwach cynku, wolframu i barytu, 2 – srebro, ołów, uran i chromit, 3 – miedź i fluoryt, 4 – molibden, 5 – złoto. Rozwój wszystkich tych bogactw, a także ich przetwarzanie, wymaga znacznych inwestycji finansowych, których źródłem jest kapitał zagraniczny.

W ciągu ostatniej dekady na rozwój gospodarki Kazachstanu wpłynęło 264 miliardów dolarów bezpośrednich inwestycji. Zasadnicza ich część została skierowana na wydobywanie minerałów. Teraz kraj daje szansę partnerom na rozszerzenie możliwości inwestycyjnych poprzez projekty przemysłowe i produkcyjne.

Na przykład inwestycje w rozwój kompleksu rolno-przemysłowego są obiecujące. Jednocześnie, w zamian za inwestycje, Kazachstan zapewnia ogromne korzyści dla realizatorów projektów: od dotacji (inwestycje i taryfy) do zachęt podatkowych.

Gdy inwestor pragnie zaangażować się nie tylko w uprawę produktów, ale także w ich przetwarzanie, państwo stworzy najkorzystniejsze dla niego warunki.

Kazachstan ma nie tylko bardzo lojalny klimat inwestycyjny, ale gwarantuje inwestorom całkowitą ochronę praw oraz interesów. Stabilność polityczna kraju i ścisłe przestrzeganie warunków umów sprawiają, że republika jest najbardziej atrakcyjna dla zagranicznych przedsiębiorców.

Firmy, które od wielu lat pracują w Kazachstanie, już to doświadczyli. Koproducenci zauważają wiarygodność i przewidywalny rozwój kraju – bez ryzyka w sferze gospodarczej i politycznej.

To właśnie ten fakt, a także ogromne możliwości, zachęcają biznes do inwestowania w obszary priorytetowe dla rozwoju gospodarki Kazachstanu. Dlatego zainteresowanie inwestorów w innych sektorach niż podstawowe stale rośnie. W zaledwie połowie 2018 r. poziom bezpośrednich zagranicznych inwestycji wzrósł o 15,4% do 12,3 mld USD. Połowa z tej kwoty została zainwestowana w sektor przetwórczy.

Żeby koordynować interesy inwestorów i państwa, w Kazachstanie pracuje wiele organów współpracujących z biznesem zagranicznym. Są to Rada Inwestorów Zagranicznych przy Prezydencie Republiki Kazachstan, Krajowa korporacja „Kazakh Invest”, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (realizacja polityki państwa w zakresie przyciągania inwestorów), Ministerstwo Gospodarki Narodowej (tworzenie państwowej polityki w zakresie przyciągania inwestorów), Rada ds. polepszania klimatu inwestycyjnego przy Premierze Kazachstanu, rady inwestorów w Akims (kierownicy) regionów, instytucje rozwoju narodowego.

Krajowa korporacja „Kazakh Invest” stale towarzyszy inwestorom od pomysłu do realizacji projektu na zasadzie „jednego okna” i działa jako jeden centrum koordynacyjne dla specjalnych stref ekonomicznych Republiki Kazachstan. Firma reprezentuje również interesy rządu Kazachstanu podczas dyskusji o perspektywach i warunkach realizacji projektów inwestycyjnych i jest jedynym punktem wchodzenia do systemu usług publicznych.

W 2018 r., przy współudziale z „Kazakh Invest”, w kraju uruchomiono 27 projektów inwestycyjnych z kapitałem zagranicznym o wartości 3,1 mld USD. W styczniu 2019 r. w systemie monitorowania korporacji było 157 projektów o łącznej wartości 39,6 mld USD.

Dziś w Kazachstanie istnieje 11 specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Wszystkie korzyści dla nich są standardowe ustalany przez ustawodawstwo Kazachstanu. Uczestnikom wszystkich SSE przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych; podatku na ziemi oraz podatku od nieruchomości.

Gdy towary są sprzedawane na terytorium takiej strefy ekonomicznej, podatek VAT stanowi zero. Towary są zwolnione z należności celnych i podatku VAT od importu, a także należności celnych przywozowych i zwrotu kosztów inwestycyjnych.

W Kazachstanie inwestorzy natychmiast otrzymują pomoc w rozwiązaniu wszystkich problemów, im szczegółowo wyjaśniają wszystkie niuanse związane z założeniem firmy, jej przyszłością, uzyskaniem wizy i wsparciem rządu.

Państwo daje inwestorowi prawo do inwestowania w dowolne przedmioty i rodzaje działalności gospodarczej. Kazachstan zapewnia partnerom (niezależnie od narodowości) szereg gwarancji. Jednym z najważniejszych jest stabilność i zgodność z warunkami zawartych umów, niezależnie od zmian w ustawodawstwie Republiki Kazachstan.

Ponadto, inwestor ma prawo do odszkodowania, które wynika z wydania certyfikatów państwowych, które nie są zgodne z prawem Republiki Kazachstan oraz za nielegalne działania (lub zaniechania) swoich urzędników. Ponadto inwestor otrzymuje zwrot w całości za straty poniesione podczas nacjonalizacji lub rekwizycji.

Dziś Kazachstan jest państwem o jednej z najszybciej rozwijających się postsowieckich gospodarkach. Państwo ma duży wybór obszarów inwestycyjnych, zapewnia pełne wsparcie partnerom i pomaga na wszystkich etapach działalności. Stabilność polityczna kraju sprawia, że Kazachstan jest atrakcyjny dla pracy dużych korporacji. Co więcej, kraj ten zajmuje bardzo korzystne położenie geopolityczne w Centrum Eurazji.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here