Każdy podatnik wypełniający roczne rozliczenie PIT Online w 2020 roku może skorzystać z różnych ulg podatkowych. Jakie więc ulgi PIT można wpisać w deklarację? Dowiedz się z poniższego artykułu.

  1. Ulga na internet
  2. Deklaracje PIT z ulgą na dzieci
  3. Ulga na emeryturę, czyli IKZE
  4. Ulga na krew

Ulga na internet

Ulga internetowa jest rodzajem odliczenia, dzięki któremu można zyskać do 760 zł. Co istotne, wypełniając PIT elektroniczny czy też tradycyjny papierowy, można skorzystać ze wspomnianego odliczenia od podatku wyłącznie przez dwa następujące kolejno po sobie lata. Odliczenie to może wpisać w rozliczenie PIT za 2019 rok każda osoba, które korzysta z internetu. Nie jest to więc tylko osoba, która korzysta z sieci w miejscu zamieszkania, ale również w kafejce internetowej, poprzez smartfon, modem przenośny podłączany do laptopa albo sieć wireless.

Deklaracje PIT z ulgą na dzieci

Wypełniając rozliczenie PIT za 2019 roku, można również skorzystać z ulgi na dziecko. Jest to odliczenie przysługujące rodzicom wychowującym dzieci małoletnie, a także pełnoletnie do 25. roku życia, pod warunkiem, że pociechy uczą się. Odliczenie to przysługuje na każde dziecko, a w przypadku trzeciej i kolejnej latorośli, kwota ulgi zwiększa się.

Ulga na emeryturę, czyli IKZE

Zmieniająca się rzeczywistość wymusza również swego rodzaju zmiany w PIT. Jedną z nich jest rozliczanie PIT przez Internet z tzw. ulgą emerytalną. Jest ona przeznaczona dla osób posiadających Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Może to być osoba rozliczająca się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, ryczałtowo albo liniowo. Z odliczenia tego nie może skorzystać natomiast osoba stosująca kartę podatkową, składająca deklarację z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, rozliczająca dochody z giełdy oraz innych przychodów kapitałowych, jak również rozliczająca opodatkowane ryczałtowo umowy (np. zlecenia do 200 zł). Ulgi podatkowe IKZE można rozliczyć samodzielnie, ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Ulga na krew

Wypełnienie PIT wraz z wpisaniem tzw. odliczenia na krew przysługuje osobom honorowo oddającym krew. Darowiznę tę należy odliczyć od dochodu. Zakłada ona odliczenie ekwiwalentu za krew, który przysługiwałby dawcy z racji przekazania konkretnej ilości krwi. Wysokość tej ulgi nie może przekroczyć 6% dochodu. Ulgę tę należy ująć w rocznym zeznaniu podatkowym PIT/O. Właściwe rubryki znajdują się na deklaracjach PIT36, PIT28 oraz PIT37. Należy pamiętać, żeby złożyć je do 30 kwietnia, za wyjątkiem PIT-u nr 28 (do 31 stycznia).

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here