Хто може без податку ввозити “євробляхи” до України

1808
Àâòîìîáèëüíûé íîìåð ñ èíîñòðàííîé ðåãèñòðàöèåé âî âðåìÿ àâòîïðîáåãà â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê âñåóêðàèíñêîé àêöèè ïðîòåñòà ïðîòèâ òàìîæåííûõ òàðèôîâ íà çàðóáåæíûå àâòîìîáèëè, â Õàðüêîâå, 3 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. Àêöèÿ ïðîéäåò â Êèåâå 6 ñåíòÿáðÿ. Ôîòî Ìàðèåíêî Àíäðåé / ÓÍÈÀÍ

З 25 листопада змінилися правила ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією в Україну. Тепер практично кожен повинен заплатити податок державі. Але, в кожному правилі є винятки.

Новина про те, що тепер автомобілі на Єврономерах піддаються розмитненню, була сприйнята неоднозначно. Але, відразу ж потрібно розібратися з винятками з правил. Хто ж все таки може в’їжджати в країну на «евробляхах» і при цьому не заплатити величезну суму в казну? Як довго можна використовувати нерозмитнений автомобіль?

Нові закони щодо ввезення машин з іноземними номерами

Якщо уважно прочитати внесені зміни до Митного кодексу та розібратися в тому, хто є резидентом (людина, місце проживання якої – Україна), то можна зрозуміти наступне. Ви можете перетнути кордон на своєму автомобілі і при цьому не платити ніяких застав або митних платежів, якщо:

є резидентом України;
стоїте на тимчасовому консульському обліку;
ввозите автомобіль в Україну на термін не більше 60 днів протягом року;
будете використовувати свій автомобіль особисто (якщо машина буде передана в користування стороннім особам, то перший штраф за порушення – 8500, другий – 17000. Штрафи виписує поліція).

Перераховані вище умови – це єдиний варіант ввезти свою машину на територію України легально і при цьому не заплатити ні копійки. Всі інші способи транзиту або тимчасового ввезення є платними.

Підписуйтесь на наш канал в Telegram та слідкуйте за новинами Польщі!

Переглядайте свіжі вакансії на нашому сайті і знаходьте хорошу роботу.

Є питання? Залиште повідомлення в розділі «Питання-відповідь» і безкоштовно отримайте консультацію юриста.

Консульский облік: для чого потрібний і як його оформити?

Розблоковано рух через пункти пропуску на кордоні з Польщею

Українці перетворили польське село на величезне кладовище “євроблях”

Реєструємо автомобіль при переїзді до Польщi

По новим законам розмитнили перше авто

Українець “прошив” авто 35 кг ковбаси і намагався провезти через кордон

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here