Ukraińcy będą nadal opuszczać swój kraj ojczysty w celu życia i pracy w sąsiedniej Polsce. Opinię tę wyraził na swojej stronie na Facebooku Wiaczesław Czerkasin, główny analityk ds. Polityki podatkowej w Instytucie Transformacji Społecznej i Gospodarczej.

24 września 2019 r. Polski rząd przyjął projekt budżetu na 2020 r., który przedłuży w przyszłym roku znaczne zwolnienia podatkowe dla osób fizycznych:

– pełne zwolnienie z podatku od wynagrodzeń do 85 528 złotych (około 21,4 tys. USD) dla osób w wieku poniżej 26 lat (norma obowiązuje od 01.08.2019)
– minimalna stawka 17% (na Ukrainie 18%).
Jednocześnie polska gospodarka wzrośnie o 3,7% PKB, inflacja o 2,5%, a realny wzrost dochodów o 6,4%.
Wiele napisano o budżecie Ukrainy, między innymi:
– wzrost PKB o 3,3%
– inflacja 6%
– nie zamierzają podnieść płacy wystarczającej na utrzymanie przed 1 lipca 2020 r., przyznając jednocześnie, że około 28% ludności Ukrainy żyje poniżej granicy ubóstwa
– nie są oferowane zachęty podatkowe dla rozwoju działalności gospodarczej.

Uderzająca różnica. Ale to nie jest najważniejsze. Pytanie dotyczy podejścia, ideologii. Tam Minister Finansów stwierdza, że ​​ulgi podatkowe dla młodych ludzi oraz małych i średnich przedsiębiorstw doprowadzą do „zmniejszenia dochodów budżetowych, ale w przyszłości przyczynią się do rozwoju kraju, wzrostu gospodarczego, a co za tym idzie wzrostu dochodów podatkowych”. I tutaj bezpośrednio podnoszą poziom płacy minimalnej o 550 UAH (w celu uproszczenia, a następnie podnoszą podatki od wynagrodzeń) i dokręcają śruby poprzez znaczne zaostrzenie zasad administracji i kontroli poboru podatków (projekt 1209 i 1210).

Polska – pracuj na przyszłość i podnosząc standard życia, zwiększając zamożność.

Ukraina – zaostrzenie polityki podatkowej ze względu na stabilność makrofinansową i spokój zewnętrznych kredytodawców. W rzeczywistości ukraińskie władze gospodarcze działają przede wszystkim jako czynnik wpływów MFW.

Ukraina nadal pozostaje w pułapce fiskalnej: wysokie nieefektywne wydatki budżetowe i wysokie podatki, których nikt nie płaci. Żywy przykład, publiczny konsensus w sprawie niemożności płacenia białych podatków od wynagrodzeń, w cieniu do 200 miliardów hrywien.

I wreszcie, w wyniku wszystkich starań, prognoza na lata 2019-2020 – poziom życia (PKB na mieszkańca) wzrośnie dla obywatela Polski o 1,5 tys. Dolarów, obywatela Ukrainy o 0,57 tys. Dolarów.

Ukraińcy w Polsce, reklama dla Ukraińców, praca dla Ukraińców

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here